2006. november 24-én magyar kezdeményezésre, a Nyílt Társadalmi Inézet, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, valamint a brit és amerikai Fekete Rendőrök Egyesülete (National Black Police Association) támogatásával Budapesten megalakult az Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesület. Az egyesület létrehozását magyar roma és nem roma rendvédelmi szakemberek kezdeményezték, megalakításában 6 európai ország (Bulgária, Csehország, Egyesült Királyság, Magyarország, Románia, Szlovákia) rendészeti képviselői vettek részt. A szervezet megalakulásával, várhatóan, Európa többi országában is létrejönnek a tagszervezetek. Az Egyesület jelenleg közel 60 taggal rendelkezik, jogi személyként az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság csatlakozott tagságunkhoz.

A szervezet megalakulásával, várhatóan, Európa többi országában is létrejönnek a tagszervezetek. Ezzel egy több országra kiterjedő probléma megoldási folyamata veszi kezdetét. A cigány etnikum alkotja ugyanis Európa legnagyobb lélekszámú kisebbségét. Helyzetüket számos országban komoly társadalmi problémák jellemzik, így a munkanélküliség, a rossz lakhatási körülmények, az egészségügyi problémák vagy a diszkrimináció.

 
Európai szinten még mindig rendkívül kevés az olyan kezdeményezés, amely felhívja a figyelmet a rendőrség és a cigány közösségek együttműködésének, a roma származású rendvédelmi szakemberek támogatásának, számuk növelésének fontosságára. E kérdés eddig nem merült fel sem az Európa Tanács, sem az Európai Unió fórumain.
 
Ugyanakkor nagyban segítette az egyesület megalakulását, hogy a magyar belügyi és rendőri vezetés a kezdetektől elkötelezettje volt a cigánysággal való együttműködés ügyének. Ennek köszönhetően indíthatja útjára éppen Magyarország ezt, az Európában egyedülálló kezdeményezést.
 

 
 
Az egyesület tevékenysége közvetlenül a diszkrimináció elleni küzdelmet segíti, de jótékony hatással bír a romák oktatására, foglalkoztatására, lakhatási körülményeik javítására és lehetőséget kínál a szegénységből való kitörésükre. Külföldi és hazai példák egyaránt szemléltetik, hogy a rendvédelmi hivatások kiváló kitörési, megélhetési és karrier lehetőséget biztosítanak azoknak a fiataloknak, akik családjuk szűkös anyagi helyzete miatt egyébként nem tudnák folytatni tanulmányaikat.
 
Az Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Egyesület hazai és európai szintű célok megvalósítására törekszik. Közülük a legfontosabbak: az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése hazánk és az unió államainak rendvédelmi szerveiben; a rendvédelmi szervek és a roma közösségek között fennálló kölcsönös előítéletesség csökkentése; a cigány származású hivatásosok számának növelése; a már állományban lévő roma kollégák élet- és szolgálati körülményeinek javítása. Hasonló súllyal szerepel az egyesület céljai között a segítségnyújtás a roma hivatásosok identitásproblémáinak leküzdésében; közvetítés a roma-rendőr konfliktusokban; a romákat a többségi társadalom részéről érő előítéletek csökkentése, ezáltal a roma kisebbség hazai és európai integrációjának támogatása, részvételük támogatása a hazai és nemzetközi rendvédelmi képzésekben, valamint a nemzeti és nemzetközi társszervezetekkel való együttműködés.
 
Egyesületünk kiemelt célkitűzése, hogy a szervezet civil státuszából adódó plusz lehetőségekkel élve támogassa a magyar rendvédelmi szervek – elsősorban romákat érintő - esélyegyenlőségi törekvéseit, programjait. 
 
Dr. Boda József r. dandártábornok
tiszteletbeli elnök